Պլաններ, հաշվետվություններ և քաղաքականություններ


Որպես կազմակերպություն ՕքսԵՋեն-ը առաջնորդվում է անկեղծությամբ և թափանցիկությամբ:

Մեզ համար կենսական կարևորություն ունի, որ մենք հաշվետու ենք մեր անձնակազմին, կամավորներին, աջակիցներին, դոնորներին, մատակարարներին և տվյալ երկրների կառավարություններին: Այս էջի փաստաթղթերը կօգնեն ձեզ հասկանալ հետևյալը.
• Մենք առաջնորդվում ենք տեսլականով և արժեքներով, որոնք ուղղորդում են այն, ինչ մենք անում ենք, ինչպես նաև այն, թե ինչպես ենք դա անում.
• Ստանդարտներն ու չափորոշիչները, որոնցով ինքներս մեզ չափում ենք այլոց համեմատ.
• Մեր արձանագրած առաջընթացը և մեր քաղած դասերը: