left strok

Մեր աշխատանքը

Մեր աշխատանքը

ՕքսԵՋեն-ը զարգացման, մարդասիրական և քարոզչական աշխատանքում որդեգրում է իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը: Մենք հավատացած ենք, որ բոլոր մարդիկ ունեն արժանապատիվ աշխատանքի, եկամտային ապահովվածության և հիմնական ծառայություններից, ինչպիսիք են առողջապահական և կրթական ծառայությունները, օգտվելու իրավունք, և որ յուրաքանչյուր ոք օժտված է գենդերային հավասարությամբ, հակամարտություններից և աղետներից ապահովված լինելու հնարավորությամբ, և պետք է կարողանա մասնակցել սոցիալական և քաղաքական կյանքին: Սույն բաժնում նկարագրվում են ծրագրային, քարոզչական և հետազոտական ընդամենը մի քանի միջոցառումներ, որոնք ձեռնարկում է ՕքսԵՋեն-ը՝ այդ նպատակներին հասնելու համար: