Slider

ՕքսԵՋեն-ը զարգացման, մարդասիրական և քարոզչական աշխատանքում որդեգրում է իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը: Մենք հավատացած ենք, որ բոլոր մարդիկ ունեն արժանապատիվ աշխատանքի, եկամտային ապահովվածության և ապրուստի կայուն միջոցների իրավունք, և որ յուրաքանչյուր ոք օժտված է գենդերային հավասարությամբ, հակամարտություններից և աղետներից ապահովված լինելու հնարավորությամբ, և պետք է կարողանա մասնակցել սոցիալական և քաղաքական կյանքին: Սույն բաժնում նկարագրվում են ծրագրային, քարոզչական և հետազոտական ընդամենը մի քանի միջոցառումներ, որոնք ձեռնարկում է ՕքսԵՋեն-ը՝ այդ նպատակներին հասնելու համար:

Ծրագրեր

Ընթացիկ

Ընթացիկ ծրագրեր
30/07/2020

Կանայք քաղաքականության մեջ

«Կանայք քաղաքականության մեջ» ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից՝ ՀՀ տարածաքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և ՕքսԵՋեն հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ Մեծ Բրիտանիայի «Լավ կառավարման հիմնադրամի» ֆինանսական աջակցությամբ: Ծրագիրն միտված…
Ընթացիկ ծրագրեր
30/07/2020

Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագիրն համաիրականացվում է ՕքսԵՋեն հիմնադրամի, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի և Ժողովրդավարության Վեսթմինսթր հիմնադրամի կողմից՝ ՀՀ Ազգային ժողովի հետ համագործակցությամբ: Ծրագիրն իրականացվում է Միացյալ Թագավորության…
Ընթացիկ ծրագրեր
14/07/2020

Խթանելով առավել գենդերազգայուն օրենսդրություն Հայաստանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի օրենսդրական դաշտի գենդերային զգայունության բարձրացմանը՝ համատեղ աշխատելով խորհրդարանական և հիմնական արտախորհրդարանական քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ծրագիրը կաջակցի քաղաքականություն մշակողներին և փորձագետներին ոչ միայն կենտրոնանալ գենդերային…
Ընթացիկ ծրագրեր
13/05/2020

Գիտելիքի փոխանցում՝ Հայաստանում կառավարման հաշվետվողականության և քաղաքացիների մասնակցության խթանման համար  

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքացիների մասնակցայնությանը ժողովրդավարական գործընթացներում` բարձրացնելով կառավարման թափանցիկությունը և քաղաքականությունների մշակմանը հատկապես կանանց և երիտասարդության ընդգծված ներգրավվածությունը, և այդ ջանքերը ֆորմալացնել Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ)  Հայաստանի 2021-2023…

Ծրագրեր

Ավարտված

Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

Աշխատանքային իրավունքի խթանումը տնտեսական զարգացման համատեքստում. Կանայք աշխատանքի շուկայում

Ծրագիրը նպատակ ունի առաջադրել գործնական լուծումներ տնտեսական զարգացման և բիզնես միջավայրի խթանման համատեքստում՝ աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության համար՝ կանանց իրավունքների հատուկ շեշտադրությամբ: Մեր քայլերն ուղղված են. Ստեղծել երկխոսության հարթակ, որտեղ…
Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

Մասնակցային քաղաքականություն՝ կայուն գյուղատնտեսություն

ՔՀԿ-ների կոալիցիաների (ցանցերի) համար հանրային քաղաքականությունների բարելավման, ջատագովության և մշտադիտարկման ենթադրամաշնորհային ծրագիր Գյուղատնտեսական Դաշինքի մասին Հայաստանի Գյուղատնտեսական Դաշինքը ստեղծվել է 2011 թվականին և  ﬕավորում է գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող 18…
Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ﬕջոցով Հայաստանում ընտրական գործընթացների նախապատրաստում և մոնիթորինգ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ Եվրոպական ﬕության ֆինանսական աջակցությամբ, «Ընտրություններ բոլորի համար» ծրագիրը կնպաստի և կխթանի մարդու հիﬓարար իրավուքի՝ քվեարկության իրավունքի իրացումը՝…
Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո մշակված տարածաշրջանային ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից՝ ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի հետ համագործակցաբար: Ծրագիրն իրականացվում է…