Մեր կողմից իրականացված բոլոր ծրագրերի հիմքում մարդկանց իրավազորումն է, որպեսզի նրանք մասնակից դառնան այն որոշումների կայացման գործում, որոնք ազդում են իրենց կյանքի վրա, ինչպես նաև աջակցելու կանանց՝ իրենց խոսքը ասելու կառավարման մակարդակում: ՕքսԵՋենի գործողությունները միտված են ներազդելու Ազգային մակարդակում փոփոխությունների կայացմանը՝ հանուն այն ռազմավարությունների, որոնք միտված են բարելավելու սոցիալապես անահպահով մարդկանց կյանքը և ստեղծելու համայնքային գյուղատնտեսական արժեշղթաների մոդելներ:  Մենք իրականացնում ենք շահերի պաշտպանություն դաշինքների և ցանցերի օգնությամբ և կազմակերպության հինգ ռազմավարական ուղղությունների ներքո իրականացվող քայլերը միտված են հաղթահարելու աղքատության ու անարդարության պատճառները: