Slider

ՕքսԵՋեն-ը զարգացման, մարդասիրական և քարոզչական աշխատանքում որդեգրում է իրավունքների վրա հիմնված մոտեցումը: Մենք հավատացած ենք, որ բոլոր մարդիկ ունեն արժանապատիվ աշխատանքի, եկամտային ապահովվածության և ապրուստի կայուն միջոցների իրավունք, և որ յուրաքանչյուր ոք օժտված է գենդերային հավասարությամբ, հակամարտություններից և աղետներից ապահովված լինելու հնարավորությամբ, և պետք է կարողանա մասնակցել սոցիալական և քաղաքական կյանքին: Սույն բաժնում նկարագրվում են ծրագրային, քարոզչական և հետազոտական ընդամենը մի քանի միջոցառումներ, որոնք ձեռնարկում է ՕքսԵՋեն-ը՝ այդ նպատակներին հասնելու համար:

Ծրագրեր

Ընթացիկ

Ընթացիկ ծրագրեր
13/05/2020

Գիտելիքի փոխանցում՝ Հայաստանում կառավարման հաշվետվողականության և քաղաքացիների մասնակցության խթանման համար  

Ծրագրի նպատակն է նպաստել քաղաքացիների մասնակցայնությանը ժողովրդավարական գործընթացներում` բարձրացնելով կառավարման թափանցիկությունը և քաղաքականությունների մշակմանը հատկապես կանանց և երիտասարդության ընդգծված ներգրավվածությունը, և այդ ջանքերը ֆորմալացնել Բաց կառավարման գործընկերության (ԲԿԳ)  Հայաստանի 2021-2023…
Ընթացիկ ծրագրեր
16/04/2019

Մասնակցային քաղաքականություն՝ կայուն գյուղատնտեսություն

ՔՀԿ-ների կոալիցիաների (ցանցերի) համար հանրային քաղաքականությունների բարելավման, ջատագովության և մշտադիտարկման ենթադրամաշնորհային ծրագիր Գյուղատնտեսական Դաշինքի մասին Հայաստանի Գյուղատնտեսական Դաշինքը ստեղծվել է 2011 թվականին և  ﬕավորում է գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող 18…
Ընթացիկ ծրագրեր
16/04/2019

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ հմտություններ ապագայի համար

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության նախաձեռնության ներքո մշակված տարածաշրջանային ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից՝ ՕքսԵՋեն երիտասարդների և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի հետ համագործակցաբար: Ծրագիրն իրականացվում է…
Ընթացիկ ծրագրեր
16/04/2019

Հավասար

Հավասար։ Խթանելով կանանց քաղաքական մասնակցությունը Մեր նպատակն է խթանել կանանց ներկայացվածությունն ու մասնակցությունը Հայաստանում քաղաքական որոշուﬓերի կայացման գործընթացներում: Ծրագրի արդիականությունը Հայաստանի բնակչության ավելի քան կեսը (52%) կազմող կանանց հավասար ներկայացվածության…

Ծրագրեր

Ավարտված

Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

Աշխատանքային իրավունքի խթանումը տնտեսական զարգացման համատեքստում. Կանայք աշխատանքի շուկայում

Ծրագիրը նպատակ ունի առաջադրել գործնական լուծումներ տնտեսական զարգացման և բիզնես միջավայրի խթանման համատեքստում՝ աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության համար՝ կանանց իրավունքների հատուկ շեշտադրությամբ: Մեր քայլերն ուղղված են. Ստեղծել երկխոսության հարթակ, որտեղ…
Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ﬕջոցով Հայաստանում ընտրական գործընթացների նախապատրաստում և մոնիթորինգ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ Եվրոպական ﬕության ֆինանսական աջակցությամբ, «Ընտրություններ բոլորի համար» ծրագիրը կնպաստի և կխթանի մարդու հիﬓարար իրավուքի՝ քվեարկության իրավունքի իրացումը՝…
Ավարտված ծրագրեր
16/04/2019

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների հզորացում` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և գյուղատնտեսական արժեշղթաների զարգացման միջոցով

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների հզորացում` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և գյուղատնտեսական արժեշղթաների զարգացման միջոցով Ծրագրի տևողությունը 2016թ.-ի  հունիսից մինչև 2018 թ.-ի հուլիս ՕքսԵՋեն երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիﬓադրամը,…