Skip to main content
Ավարտված ծրագրեր

Աշխատանքային իրավունքի խթանումը տնտեսական զարգացման համատեքստում. կանայք աշխատանքի շուկայում

By 16/04/2019August 20th, 2020No Comments

Ծրագիրը նպատակ ունի առաջադրել գործնական լուծումներ տնտեսական զարգացման և բիզնես միջավայրի խթանման համատեքստում՝ աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության համար՝ կանանց իրավունքների հատուկ շեշտադրությամբ:

Մեր քայլերն ուղղված են.

  • Ստեղծել երկխոսության հարթակ, որտեղ քաղաքականություն մշակողները և իրականացնողները, քաղաքացիական հասարակության, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները Հայաստանից, Հունգարիայից, Չեխիայից և Լեհաստանից կներկայացնեն իրենց երկրների լավագույն օրինակները՝ ապահովելով փորձի փոխանակում և գիտելիքի փոխանցում:
  • Աջակցել Հայաստանի գործընկերներին բիզնեսի, տնտեսական զարգացմանն ուղղված քաղաքականությունների մշակման գործում՝ հատուկ շեշտադրելով գենդերային զգայուն մոտեցումը:
  • Քաղաքականությունների շուրջ երկխոսությանն ուղղված միջոցառումների օգնությամբ խրախուսել տարբեր շահագրգիռ կողմերի համագործակցությունը, ինչը կապահովի քաղաքականությունների մշակման գործընթացների ներառականությունը և մասնակցայնությունը:

Ծրագիրն իրականացնում է «ՕքսԵՋեն» երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամը և «Եվրոպական համագործակցության հանուն ժողովրդավարության» եվրոպական կազմակերպությունների միությունը՝ «Վիշեգրադ» միջազգային ֆոնդի և ԵՄ-ի ֆինանսական աջակցությամբ

Գործընկեր կազմակերպություններ՝ Արհմիությունների Կոնֆեդերացիա (Հունգարիա), «Կարատ» կանանց իրավապաշտպան ցանց (Լեհաստան), Գործարար առաջնորդների ֆորում (Չեխիա):

Ծրագրի տևողությունը՝ 24/09/2018–03/02/2019