Skip to main content
Ավարտված ծրագրեր

ՀՀ Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների հզորացում` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, գյուղատնտեսական արժեշղթաների զարգացման միջոցով

By 16/04/2019August 20th, 2020No Comments

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների հզորացում` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և գյուղատնտեսական արժեշղթաների զարգացման միջոցով

Ծրագրի տևողությունը 2016թ.-ի  հունիսից մինչև 2018 թ.-ի հուլիս

ՕքսԵՋեն երիտասարդության և կանանց իրավունքների պաշտպանության հիﬓադրամը, որը հիﬓադրվել է Օքսֆամ Մեծ Բրիտանիա ﬕջազգային կազմակերպության կողﬕց, իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսությունների հզորացում` գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և գյուղատնտեսական արժեշղթաների զարգացման միջոցով» ծրագիրը, Փուլ 2 (այսուհետ՝ Ծրագիր):

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից:

Ծրագիրը հանդիսանում է 2012-2015թթ. Տավուշի մարզի 15 գյուղական համայքներում Օքսֆամ Հայաստանի կողմից իրականացվող համանման ծրագրի (Փուլ 1) շարունակությունը, որը նույնպես ֆինանսավորվել է Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից:

Ծրագրից ակնկալվող հիմնական արդյունքն է ՝

Տնտեսապես և ինստիտուցիոնալ առումով կենսունակ գյուղատնտեսական կոոպերատիվները խթանում են  կանանց առաջնորդությունը, նպաստում են կանանց տնտեսական հզորացմանը,ինչպես նաև  տրամադրում են բարձրորակ շուկայական ծառայություններ Տավուշի մարզի փոքր ֆերմերային տնտեսություններին:

Ծրագրի գործողությունները ուղղված են. 

  • Շահառու կոոպերատիվների և նրանց պատկանող գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների՝ ջերմոցների, մրգերի և հատապտուղների վերամշակող արտադրամասերի, սառնարանային տնտեսությունների, սննդի չորանոցների տնտեսապես և ինստիտուցիոնալ առումով կենսունակության բարձրացմանը.
  • Ձեռնարկատիրության ոլորտում գյուղի կանանց ներգրավվածության մակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև մարզային և համայնքային մակարդակներում կանանց ազդեցության մեծացմանը.
  • Գյուղատնտեսական քաղաքականությունների մոնիտորինգի աշխատանքներում շահառու փոքր ֆերմերների մասնակցության ապահովում՝ մարզային աշխատանքային խմբերում ներգրավելու միջոցով:

Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Տավուշի մարզի հետևյալ 15 համայնքներում՝  Գոշ, Հովք, Գետահովիտ, Ենոքավան, Խաշթառակ, Դիտավան, Այգեհովիտ, Աչաջուր, Սևքար, Սարիգյուղ, Ծաղկավան, Կողբ, Հաղթանակ, Պտղավան, Լճկաձոր:

Ծրագրային գործողությունները ներառում են՝ աջակցություն գյուղատնտեսական կոոպերատիվների և արժեշղթաների զարգացմանը, վարկերի ստացմանը, մարքեթինգային աջակցություն, ինչպես նաև աջակցություն գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների՝ ջերմոցների, մրգերի և հատապտուղների վերամշակող արտադրամասի, սառնարանային տնտեսությունների, մրգի և բանջարեղենի չորանոցների զարգացմանը:

Այս գործողությունների արդյունքում նախատեսվում է բարելավել շահառու համայնքների 500 աղքատ տղամարդկանց և կանանց կյանքը: